Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Konštatácie (Pozorovacie vety) - 'Tu je teraz to a to.' - pri týchto výrokoch je zisťovanie pravdy a zmyslu neoddeliteľné, rovnako ako pri analytických výrokoch, sú to jediné syntetické vety, kt. nie sú hypotézami. Konštatáciu nemôžem zapísať bez straty zmyslu. ('Tu a teraz' zapísané stráca význam).Nie sú v základoch vedy, poznanie sa nimi začína a zároveň ich spotrebúva ako drevo v plameni. Zvyšné vety sa generujú v procese indukcie. (protokolárne vety). Z nich sa potom spätne tvoria predikcie, ktoré sú opäť pozorovacími vetami (konštatáciami) a ktoré je potrebné overiť, verifikovať.
O


Zdroj: Schlick M.: O základoch poznania
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk