Sú veci tvorené na základe ideí?Nadotázky: Čo bolo skôr?  

Sú veci tvorené na základe ideí?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk