Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx : Ideálno nie je nič iného, než materiálno prenesené do ľudskej hlavy a v nej pretvorené.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk