Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottlob Frege : Myslením myšlienky nevytvárame, ale ich uchopujeme.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottlob Frege    
Myslením myšlienky nevytvárame, ale ich uchopujeme.
O

Zdroj: Andreanskeho prednasky (Fregeho platonizmus)
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk