Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gilles Deleuze : Filozof je tvorivý, a nie reflexivný. Podstatou filozofie je tvorba pojmov.
----
----


Zdroj: (Rokovania, s. 138) http://cs.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk