Citáty filozofov

Zdroj: (Rokovania, s. 138) http://cs.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk