Gilles Deleuze

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gilles Deleuze

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1925 až 1995

postmoderná filozofia, postštrukturalizmus,Pariz,Francuzsko


Filozofická škola: postmoderná filozofia štrukturalizmus


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk