Gilles Deleuze

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gilles Deleuze

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1925 až 1995

postmoderná filozofia, postštrukturalizmus,Pariz,Francuzsko


Filozofická škola: postmoderná filozofia štrukturalizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk