Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Idey sú vo veciach. Sú jednou zo zložiek vecí - formou, druhou zložkou je matéria. /Univerzalia in rebus./
--------
----


Zdroj: Kolar: Argumenty filozofickej logiky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk