Stvoril Boh vírusy a baktérie?Nadotázky: Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?  

Stvoril Boh vírusy a baktérie?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk