Je boh ľudský výmysel?Nadotázky: Čo je to Boh?  Čo je človek?  

Je boh ľudský výmysel?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk