Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudia si zbožšťujú to, čo im prináša úžitok. Chlieb uctievajú ako Demeter, bohyňu úrody, oheň ako Hefaista atď.
O


Zdroj: Prodikos: in T:Munz O troch podvodnikoch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk