Prečo je chudoba?Nadotázky: Odkiaľ prichádza zlo?  

Prečo je chudoba?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk