Prečo je chudoba?Nadotázky: Odkiaľ prichádza zlo?  

Prečo je chudoba?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk