Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Lafargue : Ekonómovia robotníkom neustále zdôrazňujú - Pracujte, aby ste rozmnožili bohatstvo spoločnosti. Odpoveď na to je: Chudobné národy sú tie, kde sa ľud má dobre a bohaté národy sú tie, kde ľud je zvyčajne chudobný.
--------
----


Zdroj: Lafargue - Právo na lenivosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk