Ak zlo prichádza od diabla, prečo to diabol robí?Nadotázky: Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?  Existujú anjeli, duchovné bytosti?  Odkiaľ prichádza zlo?  

Ak zlo prichádza od diabla, prečo to diabol robí?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk