Čo je krása?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je krása?

Podotázky: Čo je umenie?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk