Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Najviac diskriminovanou skupinou sú škaredí. Čo s tým urobíme?
O


Zdroj: Podcast Talking Politics: HISTORY OF IDEAS : Nozick on Utopia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk