Prečo je nezhoda medzi tým čo je a tým čom by malo byť?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo je nezhoda medzi tým čo je a tým čom by malo byť?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk