Čo nie som?Nadotázky: Kto som? / a kam idem  

Čo nie som?

Podotázky: Čo je to Boh?  Čo je svet?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk