Čo nie som?Nadotázky: Kto som? / a kam idem  

Čo nie som?

Podotázky: Čo je to Boh?  Čo je svet?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk