Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Civilizácie - to sú tie najširšie "my", vrámci ktorých sa cítime kultúrne doma a ktoré nás odlišujú od všetkých iných "oni".
O


Zdroj: Samuel P. Huntington - Střet civilizací s.34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk