Aká je božia vôľa?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Aká je božia vôľa?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk