Aká je božia vôľa?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Aká je božia vôľa?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk