Ak je Božia láska taká veľká, prečo existuje peklo?Nadotázky: Skutočne ma Boh miluje?  Čo je to Boh?  

Ak je Božia láska taká veľká, prečo existuje peklo?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk