Čo je ontológia?Nadotázky: Čo je metafyzika?  

Čo je ontológia?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk