Čo je ontológia?Nadotázky: Čo je metafyzika?  

Čo je ontológia?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk