Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ontológia predstavuje explicitnú a formálnu špecifikáciu zdieľaných konceptualizácií znalostnej domény. Explicitná je preto, pretože definuje vlastnosti, vzťahy, ale aj funkcie a obmedzenia, ktoré ich tvoria. Prívlastok formálna dostala preto, pretože je strojovo čitateľná a interpretovateľná. Ontológia je teda definícia množiny konceptov, taxonómie, vzájomných vzťahov a pravidiel nejakej domény. Stručne môžeme povedať, že ontológia je štruktúra na popis domény.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk