Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Metafyzika je veda o základných štruktúrach bytia.
O


Zdroj: (10) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (10. Folge) 35:30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk