Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V súčastnosti existuje veľa (programovacích) jazykov, ktoré sú používané na konceptutalizácie reálneho sveta. Tieto jazyky sú občas nazývané "domain modeling languages" (napr, LINGO), "ontology representantion languages" (napr. OWL), "sematic data modeling languages" (napr. ER)...... niektoré jazyky na konceptuálne modelovanie boli vytvorené pre iné účely, klasický príklad tohoto je jazyk UML, ktorý bol pôvodne určený na vývoj softvéru.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V súčastnosti existuje veľa (programovacích) jazykov, ktoré sú používané na konceptutalizácie reálneho sveta. Tieto jazyky sú občas nazývané "domain modeling languages" (napr, LINGO), "ontology representantion languages" (napr. OWL), "sematic data modeling languages" (napr. ER)...... niektoré jazyky na konceptuálne modelovanie boli vytvorené pre iné účely, klasický príklad tohoto je jazyk UML, ktorý bol pôvodne určený na vývoj softvéru.
O
O
----

Zdroj: Giancarlo Guizzardi : Ontological Foudations for structural conceptual models s.7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk