Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ontológia aplikovaná v počítačovej vede sa používa vo voľnejšom význame slova (ako vo filozofii); namiesto označenia systému najvšeobecnejších kategórií, sa tiež používa na označenie špecifických teórii o jednotlivých doménach ( napr. právo , medicína, archeológia, molekulárna biológia, atď) nazvaných doménové ontológiami (domain ontologies). Vo filozofickom zmysle je teda ontológia štúdium existencie a spôsobov existencie vo všeobecnosti, v počítačovej vede je doménová ontológia štúdium toho, čo existuje vrámci danej domény alebo oblasti diskurzu (universe of discourse)
--------
----


Zdroj: Giancarlo Guizzardi : Ontological Foudations for structural conceptual models s.6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk