Nie je všetko poznanie iba viera?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Nie je všetko poznanie iba viera?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk