Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Napokon: Ak predpokladáme, že všetko je len stávanie, tak poznanie je možné len na základe viery v bytie
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Napokon: Ak predpokladáme, že všetko je len stávanie, tak poznanie je možné len na základe viery v bytie
O
O
--------

Zdroj: Nietzsche: Poznanie ako vôľa k moci, Bratislava 2014 , s.34-35. (In Teodor Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.75)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk