Prečo musím?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo musím?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk