Čo je to čas?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk