Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Pozorujeme v sebe rozličné stavy mysle – city, predstavy. Akokoľvek sa navzájom líšia, jedno majú spoločné: prebiehajú v čase. Čas nepochádza z niektorého z týchto stavov, je podmienkou, bez ktorej o nich nemôžeme mať vôbec žiadnu skúsenosť. Čas je všeobecný a nutný, je to a priori daná forma nášho vnútorného názoru. Avšak i všetko vonkajšie je nám dané len vo forme predstáv v nás.
O


Zdroj: http://referaty.aktuality.sk/immanuel-kant-kritika-cisteho-rozumu/referat-19956
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk