Pokiaľ možno ísť v alegorickom výklade biblie?Nadotázky: Je biblia pravdivá?  Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Pokiaľ možno ísť v alegorickom výklade biblie?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk