Pokiaľ možno ísť v alegorickom výklade biblie?Nadotázky: Je biblia pravdivá?  Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Pokiaľ možno ísť v alegorickom výklade biblie?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk