Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Ameň vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. (ak to berieme doslovne, tak sa to nesplnilo)
O


Zdroj: Matúš 16,28
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk