Dokáže stroj myslieť?Nadotázky: Čo je myslenie?  

Dokáže stroj myslieť?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk