Piť či nepiť?Nadotázky: Čo robiť?  

Piť či nepiť?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk