Ako odstrániť korupciu?Nadotázky: Čo robiť?  

Ako odstrániť korupciu?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk