Čo je stres?Nadotázky: Čo je to utrpenie?  

Čo je stres?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk