Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu. Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Stres_(psychol%C3%B3gia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk