Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?Nadotázky: Čo bolo skôr?  

Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk