Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk