Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk