Akým jazykom hovorí Boh?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Akým jazykom hovorí Boh?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk