Akým jazykom hovorí Boh?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Akým jazykom hovorí Boh?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk