Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konštantín Filozof    
Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci? To ako vy sa nehanbíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať aby všetky ostatné národy a kmene boli hluché a slepé? Povedzte mi, či robíte Boha bezmocným, že to nemôže umožniť, alebo závistlivým, že to nechce.
O


Zdroj: Konštantínova reč z roku 867 v Benátkach in youtube Eduard Chmelár: Mýty a fakty o cyrilometodskom dedičstve
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk