Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V Palestíne, v čase keď bol na zemi Ježiš Kristus, sa zjavne bežne hovorilo po grécky a po aramejsky.(1) Rímski miestodržitelia pri vykonávaní svojich každodenných povinností určite hovorili po grécky a je možné, že aj Ježiš počas vypočúvania odpovedal Pilátovi po grécky.(2) Hoci Biblia priamo nehovorí, či to tak bolo, je zaujímavé, že v biblickej správe nie je žiadna zmienka o tom, že by pri ich rozhovore bol tlmočník. (3)
O


Zdroj: (1) profesor G. Ernest Wright (2) Alan Millard vo svojej knihe Discoveries From the Time of Jesus (Objavy z Ježišových čias) (3) Zdroj:https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/2008569
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk