Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudský genóm obsahuje opis celej DNA nášho druhu, opis dedičného kódu života. Tento čerstvo vydaný text mal dĺžku troch miliárd písmen a bol napísaný vo zvláštnom kryptografickom štvorpísmenovom kóde. Zložitosť informácie vnútri každej bunky ľudského tela je taká úžasná, že hlasné čítanie tohto kódu pri rýchlosti troch písmen za sekundu by niekomu trvalo dňom a nocou nepretržite tridsaťjeden rokov. Tento úžasný text, ktorý nesie úplný návod na vybudovanie ľudskej bytosti, bol v to letné ráno prvýkrát prístupný celému svetu.Dnes sa učíme jazyk Stvoriteľa, ktorým Boh stvoril život. Naša úcta k zázraku Božieho najsvätejšieho daru života sa len prehlbuje, keď stojíme pred jeho zložitosťou a krásou.
O


Zdroj: Francis S. Collins: (Jazyk Stvoriteľa) in https://www.tyzden.sk/kultura/68962/evolucia-verzus-boh/?ref=tit
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk