Čo je čistota?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je čistota?

Podotázky: Sú kresťania po spovedi čistejší?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk