Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Poslaním krásy podľa Aristotela je očistiť mysle od zlých pohnútok a viesť človeka v mravnej dokonalosti.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk