Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.
O


Zdroj: List Rimanom
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk