Prečo rozsievač /boh/ hádže niektoré semená na cestu, iné na skalu a do tŕnia?Nadotázky: Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?  Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo rozsievač /boh/ hádže niektoré semená na cestu, iné na skalu a do tŕnia?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk