Existuje spravodlivosť?Nadotázky: Čo existuje?  

Existuje spravodlivosť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk