Budhizmus alebo kresťanstvo ?Nadotázky: Budhizmus áno či nie?  Kresťanstvo áno či nie ?  

Budhizmus alebo kresťanstvo ?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk